Η ομάδα μας


…………….Περιβαλλοντολόγος, PhD
…………………….Αρχιτέκτων, M.Sc.
…………Ειδικός στη διατήρηση και …………….αποκατάσταση του ………….φυσικού περιβάλλοντος
Ειδικός στην Περίθαλψη Άγριας Ζωής
……….Βιολόγος – Εκπαιδευτικός, M.Sc.

……..Χημικός, Ειδικός διαχειριστικών ………………………συστημάτων