Εμπειρογνώμονας στη διαχείριση περιβάλλοντος, με διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες Περιβάλλοντος και πτυχίο Φυσικής από το ΑΠΘ. Έχει εργαστεί για πάνω από 25 χρόνια σε πλήθος ελληνικών και διεθνών έργων για την προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, δημόσιους φορείς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ευρωπαϊκές και ελληνικές ιδιωτικές εταιρίες και ΜΚΟ. Δίδαξε μαθήματα σχετικά με τη διαχείριση του περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση προτάσεων για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων. Αποτελέσματα του ερευνητικού και του επαγγελματικού της έργου έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε συλλογικές εκδόσεις.