Εκπαιδευτικός, με πτυχίο Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με MSc «Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική των Βιολογικών Μαθημάτων και Νέες Τεχνολογίες» του Παν. Αθηνών, και «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση» του ΕΑΠ. Έχει γράψει βιβλία βιολογίας, υπήρξε μέλος σε επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων, έχει κάνει πλήθος εισηγήσεων σε συνέδρια και σεμινάρια ως ως επιμορφωτής σε θέματα βιολογίας και νέων τεχνολογιών. Υπήρξε συντονιστής πολλών ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με δήμους, συλλόγους και ΜΚΟ. Μέλος στο Δ.Σ. διάφορων επιστημονικών ενώσεων.