Τα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα μας έχουν πολυετή εμπειρία στους τομείς, διεθνών έργων για την προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση του φυσικού, ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της άγριας ζωής, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ενεργειακής μελέτης, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.α.

Δειτε περισσότερα για την ομάδα εδώ