Ειδικός στην περίθαλψη και επανένταξη της άγριας ζωής, απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80 δραστηριοποιείται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας ζωής ως μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, της οποίας υπήρξε μέλος του Δ.Σ. Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων (ΕΚΠΑΖ) της Αίγινας, που ήταν το πρώτο τέτοιο κέντρο στο χώρο των Βαλκανίων. Το 2005 ίδρυσε τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριων Ζώων ΑΝΙΜΑ. Σήμερα διευθύνει την ΑΝΙΜΑ και την εκπροσωπεί στις διαβουλεύσεις με την πολιτεία και στις συναντήσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Έχει διεξάγει δεκάδες σεμινάρια εκπαίδευσης φορέων και ομάδων σε όλη τη χώρα, σε θέματα περίθαλψης και προστασίας της βιοποικιλότητας. Έχει συμμετάσχει σε πλείστα περιβαλλοντικά συνέδρια και σε ημερίδες με αντικείμενο την άγρια ζωή.