Η ομάδα μας αποτελείται ανθρώπους με υψηλή επιστημονική κατάρτηση στους κλάδους περιβάλλοντος, αρχιτεκτονικής, βιολογίας, μηχανικής.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για την ομάδα μας: