Αρχιτέκτονας Ε.Μ.Π. με MSc «Αρχιτεκτονική – Χώρος – Πολιτισμός» από το ΕΜΠ, πτυχίο Φυσικής Ε.Κ.Π.Α. και άδεια ενεργειακού επιθεωρητή. Εργάζεται ως αρχιτέκτονας για πάνω από 20 χρόνια, με ειδίκευση στη διαχείριση στοιχείων βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής σε κατοικίες και υπαίθριες διαμορφώσεις. Έχει εκπονήσει ενεργειακές μελέτες για εταιρείες και Ο.Τ.Α., έχει μελετήσει κτίρια κατοικιών, γραφείων, ειδικά κτίρια (αθλητισμού, εκπαίδευσης κ.α.) και έχει επιβλέψει κτιριακές κατασκευές. Μελέτησε την αποκατάσταση και την αλλαγή χρήσης διατηρητέων κτιρίων και συνεργάστηκε με αναπτυξιακές εταιρείες και ιδιώτες για την ένταξη των σχετικών έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Ασχολήθηκε με την αποκατάσταση βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων όπως και με την αναστύλωση και επανάχρηση ανεμόμυλων και νερόμυλων. Συμμετείχε στη μελέτη και επίβλεψη κατασκευής φυσικών παιδικών χαρών σε Αθήνα και Πάτρα.